Phòng chống tham nhũng

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

(07/06/2019 14:56:29)

Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.

Thuyết minh việc tự chấm điểm đánh giá của Thanh tra Chính phủ

(27/03/2019 09:27:22)

Thuyết minh việc tự chấm điểm đánh giá

Thanh tra tỉnh chuyển thông tin của công dân để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng

(11/01/2019 09:54:06)

Ngày 07/01/2019, Thanh tra tỉnh có Công văn số 54/TTBT-VP về việc chuyển thông tin của công dân đến Chủ tịch UBND thị xã La Gi để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp

(17/08/2017 08:42:54)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 989/QĐ-TTBT ngày 04/8/2017 về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Triển khai thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(31/03/2017 11:24:35)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 345/QĐ-TTBT ngày 27/3/2017 về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tháng 01 năm 2015 của Thanh tra tỉnh

(23/01/2015 07:53:16)

Thanh tra tỉnh đã ban hành báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của TTCP về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo năm học 2013-2014.

Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2015 của Thanh tra tỉnh

(23/01/2015 07:49:12)

1. CÔNG TÁC THANH TRA Thanh tra tỉnh đã triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch với nội dung thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường sản xuất Năm Gieo, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục, công trình Hoa viên cây xanh đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết) do UBND thành phố Phan Thiết làm chủ đầu tư. Đang hoàn chỉnh cuộc thanh tra về việc chuyển nhượng 39,21 ha đất của Công ty TNHH Thuận Phước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và cuộc kiểm tra việc đôn đốc, xử lý sau thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương,chính sách, pháp luật về PCTN năm 2014

(25/12/2014 14:18:39)

Trong năm 2014, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 634 lớp cho 26.752 lượt cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; trong đó:

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012

(23/12/2014 07:37:41)

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2013 – 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND ngày 16/8/2013 để triển khai thực hiện. Theo đó, các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã triển khai và hoàn thành 37/51 nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 3250/KH-UBND, đạt 100%; còn 14 nhiệm vụ đang chờ các bộ, ngành trung ương triển khai sẽ tiếp tục thực hiện.

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2392651
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech