Tin thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tố cáo đối với ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(02/06/2017 10:20:29)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo, kết quả xác minh nội dung vụ việc. Ngày 25/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 1476/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; theo đó đã kết luận:

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Trần Đức Long

(02/06/2017 10:18:43)

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Xét Báo cáo kết quả xác minh số 44/BC-TTBT ngày 02/02/2017 của Thanh tra tỉnh; kết quả đối thoại giữa UBND tỉnh với người khiếu nại; Công văn số 391/TTBT-P1 ngày 03/4/2017 của Thanh tra tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đức Long, thường trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi khiếu nại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã La Gi về việc điều chỉnh Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND thị xã La Gi giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của ông Trần Đức Long liên quan đến dự án khu tái định cư Ba Đăng; theo đó:

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

(02/06/2017 10:17:45)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016; Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 599/QĐ-TTBT ngày 22/5/2017 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2017 của Thanh tra tỉnh

(02/06/2017 10:16:39)

Thực hiện Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 05/2017 của Thanh tra tỉnh như sau:

Triển khai thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(17/05/2017 09:20:19)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTBT ngày 05/5/2017 về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trưởng Ban Dân tộc.

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh

(17/05/2017 09:19:10)

Ngày 09/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận; theo đó, điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại Sở Giáo dục và đào tạo.

Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận

(21/04/2017 09:50:08)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016; Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTBT ngày 18/4/2017 về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận do Sở Lao động, thương binh và xã hội làm chủ đầu tư.

Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận

(21/04/2017 09:48:44)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016; Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTBT ngày 18/4/2017 về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận do Sở Lao động, thương binh và xã hội làm chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 của Thanh tra tỉnh

(18/04/2017 16:11:25)

Thực hiện Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4/2017 của Thanh tra tỉnh như sau:

Tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Bắc Bình

(04/04/2017 07:39:40)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTBT ngày 31/3/2017 về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị tại UBND huyện Bắc Bình.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1646097
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 062.3825832; fax: 062.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech