Tin thanh tra

Kết quả thực hiện công tác tháng 05 năm 2019 của Thanh tra tỉnh

(22/05/2019 09:40:00)

Căn cứ Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5/2019 của Thanh tra tỉnh như sau:

Thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tánh Linh

(08/05/2019 14:18:38)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 560/QĐ-TTBT ngày 02/5/2019 về việc Thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tánh Linh.

Thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đức Linh

(08/05/2019 14:17:39)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTBT ngày 02/5/2019 về việc Thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đức Linh.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Dự án Nâng cấp kè bảo vệ bờ Bến cá Cồn chà thuộc Cảng cá Phan Thiết (Gói thầu số 01: Nâng cấp kè bảo vệ bờ)

(08/05/2019 14:16:33)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 275/QĐ-TTBT ngày 04/3/2019 của Chánh Thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Dự án Nâng cấp kè bảo vệ bờ Bến cá Cồn chà thuộc Cảng cá Phan Thiết (Gói thầu số 01: Nâng cấp kè bảo vệ bờ) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình: hạng mục xây lắp kênh và công trình trên kênh VX6 đoạn từ K0+000 đến K3+950 (Gói thầu số 21) Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao – Hợp phần kênh chính Nam

(08/05/2019 14:15:10)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 276/QĐ-TTBT ngày 04/3/2019 của Chánh Thanh tra về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Hạng mục xây lắp kênh và công trình trên kênh VX6 đoạn từ K0+000 đến K3+950 (Gói thầu số 21) Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao - Hợp phần kênh chính Nam do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện công tác tháng 04 năm 2019 của Thanh tra tỉnh

(02/05/2019 09:38:41)

Căn cứ Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4/2019 của Thanh tra tỉnh như sau:

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình Nâng cấp đường giao thông từ Bình Tân đi Phan Tiến, huyện Bắc Bình

(18/04/2019 15:33:43)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 436/QĐ-TTBT ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Nâng cấp đường giao thông từ Bình Tân đi Phan Tiến.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(18/04/2019 15:31:28)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTBT ngày 02/4/2019 về việc Thanh tra việc trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi

(18/04/2019 15:30:01)

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTBT ngày 02/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/3/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi tại Báo cáo số 177/BV-TCCB ngày 13/3/2019 và Biên bản Tổng hợp kết quả thanh tra ngày 22/3/2019.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường THCS Sông Lũy, huyện Bắc Bình

(18/04/2019 15:28:50)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 22/11/2018, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTBT ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình: Trường THCS Sông Lũy (Hạng mục: Khối 15 phòng học).

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2392652
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech