HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH

Thông báo

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH

1

Trần Văn Hải

Chánh Thanh tra

haitv@tt.binhthuan.gov.vn

2

Bùi Trung Thành

Phó Chánh Thanh tra

thanhbt@tt.binhthuan.gov.vn

3

Lê Thị Kim Tuyết

Phó Chánh Thanh tra

tuyetltk@tt.binhthuan.gov.vn

4

Hồ Văn Hai

Phó Chánh Thanh tra

haihv@tt.binhthuan.gov.vn

5

Đào Duy Vũ

Chánh Văn phòng

vudd@tt.binhthuan.gov.vn

6

Trương Thúy Vân

Phó Chánh Văn phòng – Kế toán

vantt@tt.binhthuan.gov.vn

7

Trần Khương Việt

Phó Chánh Văn phòng

viettk@tt.binhthuan.gov.vn

8

Thân Thị Kim Liên

Thanh tra viên – văn phòng

lienttk@tt.binhthuan.gov.vn

9

Nguyễn Thị Yến Nhung

Chuyên viên Quản trị mạng

nhungnty@tt.binhthuan.gov.vn

10

Phan Huỳnh Như Linh

Cán sự Văn Phòng

linhphn@tt.binhthuan.gov.vn

11

Lê Thị Hồng Phương

Văn thư

phươnglth@tt.binhthuan.gov.vn

12

Trịnh Ngọc Duệ

Trưởng phòng 1

duetn@tt.binhthuan.gov.vn

13

Nguyễn Đức Thanh

Phó trưởng phòng 1

thanhnd@tt.binhthuan.gov.vn

14

Đặng Nguyễn Linh Thi

Phó trưởng phòng 1

thidnl@tt.binhthuan.gov.vn

15

Nguyễn Ngọc Duy Tâm

Thanh tra viên phòng 1

tamnnd@tt.binhthuan.gov.vn

16

Huỳnh Thị Tuyên Nguyệt

Thanh tra viên phòng 1

nguyethtt@tt.binhthuan.gov.vn

17

Nguyễn Ngọc Minh

Thanh tra viên phòng 1

minhnn@tt.binhthaun.gov.vn

18

Huỳnh Đa Dũng

Chuyên viên phòng 1

dunghd@tt.binhthuan.gov.vn

19

Nguyễn Thị Quỳnh Uyển

Phó trưởng phòng 2

uyenntq@tt.binhthuan.gov.vn

20

Trần Văn Hồng

Phó trưởng phòng 2

hongtv@tt.binhthuan.gov.vn

21

Nguyễn Nam Hồng Thanh

Chuyên viên phòng 2

thanhnnh@tt.binhthuan.gov.vn

22

Đỗ Văn Vũ Vương

Chuyên viên phòng 2

vuongdvv@tt.binhthuan.gov.vn

23

Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Chuyên viên phòng 2

hongntm@tt.binhthuan.gov.vn

24

Nguyễn Thị Nhung

Trưởng phòng 3

nhungnt@tt.binhthuan.gov.vn

25

Phạm Quang Thuần

Thanh tra viên phòng 3

thuanpq@tt.binhthuan.gov.vn

26

Trần Thị Thu Thủy

Thanh tra viên phòng 3

thuyttt@tt.binhthuan.gov.vn

27

Phạm Thị Lan Phương

Thanh tra viên phòng 3

phuongptl@tt.binhthuan.gov.vn

28

Đoàn Thái Trung

Thanh tra viên phòng 3

trungdt@tt.binhthuan.gov.vn

29

Tăng Quốc Huy

Thanh tra viên phòng 3

huytq@tt.binhthuan.gov.vn

30

Trần Văn Bảy

Trưởng phòng 4

baytv@tt.binhthuan.gov.vn

31

Lê Anh Tuấn

Phó trưởng phòng 4

tuanla@tt.binhthuan.gov.vn

32

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên phòng 4

thaont@tt.binhthuan.gov.vn

33

Nguyễn Thị Thùy Trinh

Thanh tra viên phòng 4

trinhntt@tt.binhthuan.gov.vn

34

Nguyễn Văn Ngoan

Thanh tra viên phòng 4

ngoannv@tt.binhthuan.gov.vn

35

Hoàng Thị Huê

Trưởng phòng 5

hueht@tt.binhthuan.gov.vn

36

Huỳnh Ngọc Minh

Phó trưởng phòng 5

minhhn@tt.binhthuan.gov.vn

37

Phạm Thị Thanh Xuân

Thanh tra viên phòng 5

xuanptt@tt.binhthuan.gov.vn

38

Mai Thị Hồng Phấn

Thanh tra viên phòng 5

phanmth@tt.binhthuan.gov.vn


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2367116
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech