Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hoạt động ngành

Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

06/01/2017 09:43:41

Sáng ngày 05/01/2016, Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, công chức trong cơ quan. Đồng thời, tổ chức cho đảng viên, công chức cơ quan nghe Bài nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo những vấn đề cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ cơ quan quán triệt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


Qua việc tổ chức quán triệt nhằm xây dựng đội ngũ công chức Thanh tra tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên và công chức trong cơ quan; qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để việc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

                                                               Thanh tra tỉnh  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1950541
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 062.3825832; fax: 062.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech