QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo tỉnh Phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình thuận

Ban chỉ đạo

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo tỉnh Phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình thuận

12/01/2010 09:34:02

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

            Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007;

            Căn cứ Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

            Căn cứ Công văn số 6779/VPCP-V.I ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh;  

Xét đề nghị  của  Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 358/TTBT-PC ngày 25/3/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành  lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình thuận (sau đây gọi tắc là Ban Chỉ đạo), bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Trưởng ban:  Ông Huỳnh Tấn Thành -  Chủ tịch UBND tỉnh.

2- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Trung - Thường trực Ban chỉ đạo

3-Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Thành Tâm- Chánh Thanh tra tỉnh;

- Ông Phạm Đình Sơn- Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Nhân- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Lê Minh Thạnh- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Ông Võ Duy Quang  - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Điều 2.

1. Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc, có con dấu và tài khoản riêng. Nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007của Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội  về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

2. Ban chỉ đạo tự giải thể khi chấm dứt nhiệm vụ.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  ký và bãi bỏ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định  thi hành./.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2367113
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech