Chức năng nhiệm vụ

Thanh tra tỉnh Bình Thuận được thành lập tại Quyết định số 682QĐ/UB-TH ngày 11/03/1992 của UBND tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận), Thanh tra tỉnh Bình Thuận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh được quy định tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 447
  • Trong tuần: 4 028
  • Tháng hiện tại: 14 308
  • Tổng lượt truy cập: 535235
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang