Thực hiện Ngày Pháp Luật năm 2019
Lượt xem: 4275
  • Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho công chức trong cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành. Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền những nội dung của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo cho toàn thể công chức trong cơ quan.
  • Việc tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP đã tác động trực tiếp đến công chức cơ quan trong việc vận dụng những quy định mới về giải quyết tố cáo để việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác giải quyết tố cáo đạt hiệu quả thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra.
  • Đồng thời, qua việc tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật góp phần cổ vũ, khuyến khích các tập thể, công chức trong cơ quan tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang