UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 155

Ngày 08/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị  tổ chức thực hiện Bộ Chỉ số này. 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)

Bộ chỉ số đánh giá áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nhằm đánh giá, xếp hạng ̣các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Bộ chỉ số đánh giá của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh bao gồm 6 nhóm chỉ số thành phần gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng và Hoạt động chuyển đổi số. Tổng thang điểm đánh giá các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 500 điểm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là 600 điểm, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn là 330 điểm.

Bộ chỉ số này là căn cứ để các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn xây dựng, kế hoạch thực hiện nâng hạng chỉ số chuyển đổi số hằng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức đánh giá xếp hạng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng và đề xuất khen thưởng trước ngày 15/12 hàng năm. Tổ chức đánh giá xếp hạng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng và đề xuất khen thưởng trước ngày 15/12 hàng năm.

Quyết định 265/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

                                             Nguồn: https://chuyendoiso.binhthuan.gov.vn/

Thanh tra tỉnh

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1714
  • Trong tuần: 7 697
  • Tháng hiện tại: 25 556
  • Tổng lượt truy cập: 475529
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang