Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với các Dự án có xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai làm phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc
Số ký hiệu văn bản 19/KL-TTBT
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với các Dự án có xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai làm phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kl-19.signed.signed-2022.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang