Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 37/KL-TTBT
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Trần Văn Hải
Tài liệu đính kèm kl-37-trach-nhiem-pctn-tai-htn2022.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang