Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 38/KL-TTBT
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Trần Văn Hải
Tài liệu đính kèm kl-38-trach-nhiem-tai-bandantoc2022.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang