BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HÀNG NĂM VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG NĂM 2021
Lượt xem: 1190

Để triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021 theo quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4040/UBND-NCKSTTHC ngày 25/10/2021 để chỉ đạo, đồng thời ban hành Văn bản số 1256/TTBT-PNV3 ngày 26/10/2021 để hướng dẫn công tác này. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định pháp luật, tổ chức việc kê khai, tiếp nhận, công khai, giao nộp bản kê khai và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh, cơ bản đảm bảo thời gian theo quy định.

Đến cuối năm 2021, toàn tnh có 74/74 cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành việc kê khai TSTN hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021 với 4.271/ 4.272 người, đạt 99,97% (còn 01 người chưa kê khai TSTN do đang điều trị bệnh), gồm: 

- 504/505 người ở 26 đơn vị khi Đảng, Mt trn, đoàn th, đạt 99,8%.

- 3.767/3.767 người ở 48 đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý, đạt 100%. Trong đó thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra Chính phủ (giữ chức vụ Giám đốc sở và tương đương trở lên): 29/29 người và thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra tỉnh: 3.737/ 3.737 người (gồm: kê khai hàng năm: 3.652 người, chiếm 97,72% và kê khai bổ sung: 85 người, chiếm 2,27%).

Đến nay, có 74/74 cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành việc công khai 100% bản kê khai TSTN hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021 theo quy định. Qua thực hiện công khai, không phát sinh thắc mắc, khiếu nại hoặc đơn thư, phản ánh liên quan đến kê khai TSTN hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch kiểm tra, xác minh TSTN năm 2022, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định để thực hiện công tác này, nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) để đưa công tác này vào nề nếp./.

Thanh tra tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang