Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lượt xem: 826 

(binhthuan.gov.vn) Sáng 15/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 18/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 10 điểm cầu tại các Huyện, Thị, Thành ủy.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi rõ là công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kịp thời ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển khai thực hiện tốt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Các ngày Lễ, Tết được tổ chức tiết kiệm, gọn nhẹ, không phô trương, hình thức, bảo đảm văn minh, lành mạnh, an toàn; công tác tổ chức hội nghị tiếp tục được cải tiến và nâng cao chất lượng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2013 đến năm 2022, đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ hơn 1.500 thủ tục hành chính không cần thiết, phức tạp, rườm rà; kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 33 thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các vụ tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận quan tâm cũng được chỉ đạo xử lý có kết quả; các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai mà không có lý do chính đáng được kiên quyết thu hồi.

Tại Hội nghị, bên cạnh nêu bật kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU, các đại biểu cũng phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy trong thời gian tới, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên liên tục hiệu quả công tác này, nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, quản lý tài chính, tài sản công,..

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử; thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan dân cử thực hiện tốt việc giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, kiến nghị cơ thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định của pháp luật không phù hợp với công tác công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia tích cực vào việc giám sát, phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý; đồng thời, có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời và bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

                                             Nguồn: https://binhthuan.gov.vn/

Thanh tra tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang