Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 1294

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/03/2022 và Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 về việc ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021” của Thanh tra chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1108/KH-UBND ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Để triển khai thực hiện việc xây dựng báo cáo tự đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá” hướng dẫn. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1108/KH-UBND ngày 18/4/2022; trong đó, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, lĩnh vực được đánh giá công tác PCTN triển khai thực hiện việc đánh giá và báo cáo về Thanh tra tỉnh (kèm hồ sơ, tài liệu) để xem xét, tự đánh giá và chấm điểm công tác PCTN trên phạm vi toàn tỉnh.

Về nguyên tắc, Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh có 04 nội dung chính với nhiều tiêu chí, thành phần gồm: đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số 100 điểm.

Ngày 05/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1297/UBND-NCKSTTHC giao Thanh tra tỉnh chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác này; theo đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 555/TTBT-PNV3 ngày 06/5/2022 về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tiến hành tự đánh giá công tác PCTN của đơn vị và báo cáo Thanh tra tỉnh.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang xem xét, tổng hợp kết quả và tự chấm điểm theo các tiêu chí để gửi Thanh tra Chính phủ thẩm định, chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh theo quy trình, đúng quy định./. 

Thanh tra tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang